Nieuws

Wachten op subsidies van verduurzaming

Uit onderzoek van het Nibud blijkt dat zo’n vier op de tien woningeigenaren nog niet van plan zijn om binnen nu en vijf jaar hun woning te verduurzamen. De voornaamste reden is dat ze niet weten met welke financiële regelingen de overheid komt.

De huiseigenaren verwachten dat in de toekomst het verduurzamen van woningen goedkoper wordt. Uit het onderzoek blijkt ook dat de helft van de woningeigenaren vindt dat de overheid hen financieel moet steunen bij het energiezuiniger maken van de woning. Daarnaast is een derde bang dat de investering in duurzaamheid niet leidt tot de waardevermeerdering van hun woning.

Voor de financieel zwakke huishoudens met een slechter energielabel, is volgens het Nibud juist een verduurzaming positief omdat zij veel baat hebben bij een lagere energierekening. Echter ontbreekt het in deze huishoudens vaak aan financiële ruimte om hierin te investeren.

Bron: NOS

13 juni 2019 Read more
Prijsstijgingen woningmarkt doen vermogen Nederlanders stijgen

In 2017 is het vermogen van de Nederlandse huishoudens sterk gestegen: met 6000 euro naar gemiddeld 28.300 euro. Dit is vooral te danken aan de gekte op de woningmarkt, met flinke prijsstijgingen tot gevolg. De statistieken zijn gebaseerd op woningbezit, wanneer dit buiten beschouwing wordt gelaten is het gemiddelde vermogen maar licht gestegen. Er is ook rekening gehouden met bezittingen en schulden van Nederlandse huishoudens, maar niet met pensioenen en spaar- en beleggingshypotheken.

Vooral oudere huishoudens (65-plussers) hebben veel vermogen. Zij bezitten vaak een eigen huis met een hypotheek die al volledig of voor het grootste gedeelte is afgelost. Bij de jonge huishoudens is juist de schuld vaak hoger dan de bezittingen.

Bron: NU.nl

16 mei 2019 Read more
Woningtekort over 10 jaar nog steeds erg groot

Uit onderzoek van de ABN Ambro naar de bouwmarkt is gebleken dat het tekort aan woningen ook in 2030 nog steeds groot zal zijn. Er zullen dan nog 157.000 huizen te weinig zijn om aan de vraag van de markt te voldoen. In 2018 is het aantal bouwvergunningen voor nieuwe huizen gedaald: 5,7 procent in vergelijking met het jaar daarvoor. Ook loopt de bouw van nieuwe woningen verder terug, verwacht ABN Amro. De grootste tekorten in 2030 zullen ontstaan in en rondom de grote steden, vooral in de randstad. Er zijn ook een aantal provincies die geen last hebben van het tekort: in Friesland en in Zeeland zal juist een overschot ontstaan.

Bron: RTL Z

30 april 2019 Read more
Gevolgen van verstoorde woningmarkt Amsterdam

In Amsterdam is de woningmarkt zo verstoord dat het enkele onverwachte gevolgen heeft opgeleverd. In de hoofdstad, waar je gemiddeld een half miljoen euro voor een huis betaalt, ziet men allerlei nieuwe en onbekende maatschappelijke fenomenen opduiken.

Zo steeg het toerisme nog harder de afgelopen jaren door de komst van Airbnb, waardoor veel huizen werden onttrokken aan de woningmarkt. Voor investeerders is het aantrekkelijker om aan toeristen te verhuren dan via de traditionele weg. Voor de buurt heeft dit ook gevolgen, aangezien veel mensen nu kampen met toeristen als buren. 

Ook leidt de krapte op de huizenmarkt tot een tekort aan personeel in Amsterdam. Vooral de wat lager opgeleiden vermijden de hoofdstad vanwege de te hoge huizenprijzen, terwijl deze groep hard nodig is. In de rest van Nederland zijn er voor hen ook banen, en daar zijn woningen wel te betalen. Vandaar dat deze groep werkenden liever voor andere plekken kiest. 

Het is de vraag hoe lang deze gekte op de huizenmarkt nog gaat duren. De afgelopen 5 jaar stegen de prijzen in Amsterdam gemiddeld met 60 procent, waarmee een hoog risico op een bubbel is ontstaan. Tot de huizenmarkt weer instort blijft het in elk geval behelpen in de hoofdstad. 

Bron: Baaz

14 maart 2019 Read more
Woningmarkt lijkt enigszins af te koelen

Het lijkt er op dat de Nederlandse woningmarkt weer enigszins afkoelt. Het aantal woningverkopen neemt af en de prijzen stijgen iets minder snel. In de afgelopen 5 jaar zijn de woningprijzen sterk gestegen, wat gepaard ging met positieve woningmarktindicatoren. Het huidige beeld van de woningmarkt is nu dit: het aantal verkochte woningen neemt af, het woningaanbod daalt verder, de betaalbaarheid verslechtert iets maar is nog steeds goed. Daarnaast vlakt de economische groei af en daalt het consumentenvertrouwen. 

Op jaarbasis zijn alle woningprijzen in de gemeenten van Nederland nog steeds gestegen, maar op basis van kwartalen is deze afgenomen. In het laatste kwartaal van 2018 zijn de huizenprijzen in 1 op de 5 gemeenten zelfs gedaald. Dit gebeurde voornamelijk in gemeenten in de provincies Groningen, Utrecht en Limburg. Het is lastig om de prijsontwikkeling precies te meten, maar vooral de trend is belangrijk.

Sinds het 2e kwartaal van 2013 is het aantal woningverkopen alleen nog maar gestegen. Dit bereikte een record in eind 2017, en aan de stijgingen kwam in 2018 een eind. 

Bron: ANP Press support

07 maart 2019 Read more
Gemiddelde woningprijs voor het eerst boven de 3 ton

De gemiddelde verkoopprijs voor een koopwoning is in januari dit jaar voor het eerst boven de 3 ton uitgekomen. In januari werden woningen voor gemiddeld 302.157 euro verkocht, meldt het CBS en het Kadaster. Dit is een procentuele stijging van 8,7 procent in vergelijking met een jaar eerder. In juni 2013 had de woningmarkt een dal, toen waren koopwoningen in januari 36 procent goedkoper. In augustus 2008 was er een piek, ten opzichte daarvan zijn woningen 6,5 procent duurder. 

Bron: nu.nl

27 februari 2019 Read more

Meer nieuws laden

Einde nieuwsarchief